За нас

Надзорен одбор

Надзорниот одбор

Членови на Надзорен одбор:

Зоран Параш - претседател на Надзорен одбор
Иван Дропулиќ - заменик претседател
Александар Сератлиќ - член
Анте Салиновиќ - член
Ведран Толиќ - член
Невена Пивац - член
Ана Микуќ Бебан - член

За нас