Upravljanje kvalitetom

Od prve certifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 u Krašu 1997. prošlo je punih 20 godina. Na osnovama dobro uspostavljenog i održavanog dokumentiranog sustava kvalitete, u tom razdoblju nadograđivali smo sustav prema smjernicama i zahtjevima naših kupaca i vjernih potrošača.

U sklopu usvojenih politika kvalitete, politike okoliša i politike energetske učinkovitosti definiramo ciljeve poslovanja koji se kontinuirano prate, mjere i analiziraju. Sustav se stalno nadzire i provjerava putem planova samokontrole, unutarnje prosudbe, prosudbe kod dobavljača, provjere i ocjene vanjskih neovisnih certifikacijskih tijela te, povremeno, stalnih ili potencijalnih kupaca.

Ispunjenjem zahtjeva kvalitete, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane, kao i zahtjeva u području zaštite okoliša Kraš je izgradio integrirani sustav upravljanja koji danas obuhvaća norme ISO 9001, ISO 14001, IFS, HACCP, košer i halal.

Dokumenti
Popis_halal_proizvoda_ Kraš_2.4.2021 pdf 415.8 kB
Politika kvalitete i sigurnosti hrane pdf 482.0 kB
Quality and Food Safety Policy pdf 520.8 kB
KRAŠ_IFS certificate_2021 pdf 114.1 kB
Halal certifikat HR jpg 1.0 MB
Halal certificate ENG jpg 1.0 MB
ISO 9001_2015 certifikat_hr pdf 73.2 kB
ISO 9001_2015 certificate_eng pdf 67.0 kB
Politika_kvalitete_rev.20_hr pdf 466.5 kB
Quality_Policy_rev.20_eng pdf 553.3 kB
Kosher_Certificate_KRAS_2020-2021 pdf 346.1 kB