Не мисли на Tortica

Tortica се вбројува помеѓу најпознатите Крашови брендови. 

Овие производи се наменети првенствено на младите, но и на сите кои животот го живеат во брз ритам и козумираат слатки залчиња во одење.